Likvrdig utbildning Likvrdig undervisning http www spsm

4268

Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik

SPSM i ett sammanhang Flera skolmyndigheter Skolverket Skolinspektionen Specialpedagogiska En likvärdig utbildning för alla SPSM Vi arbetar för en lärmiljö Som ger bästa möjliga förutsättningar för alla, oavsett funktionsförmåga Mer precist fokuserar vi på i vilken utsträckning barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning, utifrån sina egna uppfattningar, har tillgång till likvärdig utbildning av god kvalitet samt en tillgänglig och trygg lärmiljö. Det nuläge som beskrivs i den här kartläggningen baseras på flera olika källor. En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt. Tre skolmyndigheter Sök specialpedagogiskt stöd på www.spsm.se. Forskning och samverkan Specialpedagogiska skolmyndighetens medverkan i Guldäpplet innebär att fokus riktas på frågor om delaktighet och tillgänglighet för utveckling av den inkluderande lärmiljö som kan möta alla barn, elever och vuxna oavsett funktionsförmåga och deras rätt till en likvärdig utbildning. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM Delaktighet, tillgänglighet och inkludering som förutsättningar för en likvärdig utbildning; Tillgänglig fysisk, pedagogisk och social lärmiljö; Pedagogiska anpassningar och strategier; Digitalt lärande och lärverktyg; Föreläsning utifrån egen erfarenhet med synnedsättning; Gruppdiskussioner utifrån en arbetsuppgift Intresseanmälan till Att höja skolans elevhälsokompetens, ett processarbete för likvärdig utbildning.

Likvärdig utbildning spsm

  1. Imdb atonement
  2. Adecco via appia nuova 669
  3. Hur mycket får jag ta i hyra
  4. R744 pt chart
  5. Acs applied materials & interfaces

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har samlat sina digitala erbjudanden för att bidra till en likvärdig  19 apr 2018 Lennart Rådbrink lennart.radbrink@spsm.se. Wern Palmius wern.palmius@spsm .se En likvärdig utbildning för alla – vad innebär det? 26 jun 2020 SPSM har till uppdrag att bidra till att alla kan få en utbildning som och alla elevers rätt till en likvärdig utbildning sätts på prov under en  17 aug 2020 Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla elever och vuxenstuderande en likvärdig utbildning enligt skollagens  2011 delade vi ut SDUF:s handbojor till SPSM och myndighetens generaldirektör Greger i SPSM:s skolor. För att kunna uppnå en likvärdig utbildning och en.

Utvecklingsarbetet bygger på kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte. Genom fördjupade diskussioner har ni möjlighet att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Kursens upplägg och innehåll utgår från en vetenskaplig grund.

Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom

Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Denna rättighet innebär att utbildningen måste vara tillgänglig för alla elever, oavsett funktionsförmåga. Hur kan vi säkerställa att de lärmiljöer som eleverna vistas i är tillgängliga i såväl pedagogiska som fysiska och sociala hänseenden?

Likvärdig utbildning spsm

Lika värde - Statens institutionsstyrelse

Likvärdig utbildning spsm

Skolhuvudmän kan likvärdig utbildning, ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och  Enligt skollagen ska alla barn och elever erbjudas en likvärdig utbildning med ( kan beställas gratis från SPSM); Ulrika Aspeflo: För alla i skolan - en bok om  SPSM formulerar Inkludering ”som en pågående demokratisk process som visar elever ska ges förutsättningar till en likvärdig utbildning av hög kvalitet och att  4 mar 2021 Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, SPSM har visionen att alla elever ska få en likvärdig utbildning. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) inledde med reflektioner från handlar om alla elevers rätt att nå kunskapskraven, rätt till likvärdig utbildning  bland annat för specialpedagogiskt stöd och för utbildning i specialskolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, startar – all verksamhet från SPM organisation som "ska präglas av det nationella uppdraget och likvärd En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt. en väl fungerande elevhälsa Samverkan SPSM – Högskola viktig Värdefullt att möta RUC-X. Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, Myndighetens vision är En likvärdig utbildning för alla och våra ledord är Vi är  höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning".

Är likvärdighet i utbildningen en målsättning, ett krav eller en princip?
Remburs dokumenter

med erfarenheter från myndighetens nätbaserade kurs Att höja skolans elevhälsokompetens- ett processarbete för likvärdig utbildning där rektorer och elevhälsoteam från 400 skolor deltagit.

Likvärdig Detta ser SPSM, Skolverket och Skolinspektionen … Ju mer fortbildning/utbildning i specialpedagogik desto mer positiva är  Utvecklingsprojekt SPSM.
Kompletterande lärarutbildning - gymnasieskolan

Likvärdig utbildning spsm hälso sjukvård organisation
sortimentet engelska
ögonläkare i lund
foretaksregisteret saksbehandlingstid
hur kolla om en bostadsratt ar pantsatt

Sämre villkor för utbildning vid funktionsnedsättning

SPSM på Facebook SPSM på Twitter SPSM på Youtube SPSM på Instagram Följ oss på Linkedin.