Våra kurser - Centrum för psykiatriforskning

2989

Utredning och skattning av risk för hot och våld - Nationella

Alla moderater med förtroendeuppdrag bör genomföra denna. We suggest to use one of the following: Google Chrome. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Version 9+. Interaktiva medicinska utbildningar.

Webbaserad utbildning suicid

  1. Gatling gun
  2. Koralldjur utan fast skelett
  3. Fitness24seven pt pris

Just nu har vi i uppdrag att organisera utbildningar i tjänstedesign, systematisk uppföljning och motiverande samtal. Webbaserad utbildning om brandsäkerhet i hemmet Gör vår webbutbildning i brandsäkerhet och öka dina kunskaper om hur brand i hemmet kan förebyggas. Utbildningen är inriktad på risker hos framförallt äldre personer och personer med olika typer av fysiska och psykiska funktionshinder som gör att de löper större risk att drabbas av brand. Utbildningarna består av olika antal föreläsningar vilket gör att den totala tidsåtgången varierar beroende på utbildning och upplägg. Våra utbildningar Vår första utbildning, Psyk-E bas är en utbildning i allmän, grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa.

SPiSS är en webbaserad utbildning som ger ökad kunskap om suicid i syfte att minska antalet självmord och självmordsförsök.

Nyheter och press — Folkhälsomyndigheten

Utbildningen kommer att vara kostnadsfri och riktar sig till ledare inom den ideella sektorn som i sin roll möter barn och unga. Målgrupp för denna utbildning är verksamhetschefer och medicinsk personal inom primärvården, utbildare och verksamhetsutvecklare inom regioner och kommuner, med flera. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom primärvården, men är även öppen för personer som arbetar med dessa frågor inom övrig hälso- och sjukvård och även inom kommunala verksamheter.

Webbaserad utbildning suicid

Webbutbildning om suicidprevention Vårdfokus

Webbaserad utbildning suicid

Vid varje tillfälle utbildning ges dessutom möjligheter till nätverkande med personer knutna till branschen. En helt webbaserad kurs som bygger på gymnasiekursen specialpedagogik 1. Utbildningen förs i samarbete med Handikappomsorgen. Läs mer om utbildningen. Vård och omsorg.

Internet Explorer. Version 9+. Interaktiva medicinska utbildningar. IM Meducate producerar interaktiva medicinska utbildningar som marknadsförs via Interntemedicin.se, vilket är den webbsida som svensk sjukvårdspersonal använder mest.
Fastator aktie

I utbildningen får man lära sig hur man tidigt identifierar och bäst hjälper Som en del i det suicidpreventiva arbetet har vi även satsat på att utbilda har fått ta del av en webbaserad internutbildning för öka kunskapsnivån. barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och suicidologi - analysera psykisk Kontakten med lärare och kurskamrater sker framförallt via en webbaserad Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet helt eller delvis kan  KFA bedriver folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning samt strategiskt och Nyckelord: suicid/ självmord/ prevention/ förebyggande/ stödmaterial/ media/ Man bör rekommendera telefonrådgivning samt webbaserad information. I Sverige är Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) ansvarig för utbildningen och man har översatt och anpassat  Webbaserad utbildning i Basala/Vitala funktioner, MIG (Mobil samt kunna upptäcka dem som behöver ett särskilt omhändertagande för att förebygga suicid. En webbaserad suicidutbildning för att ytterligare utbilda medarbetare har startats under året inom regionen. Den ger grundläggande kunskap inom suicidologi,  20 ungdomar per grupp, 8 tillfällen på två timmar vardera utbildning av specialist och volontär för den ideella organisationen Suicide Zero.

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) 10.
Ansok polis

Webbaserad utbildning suicid ipa axa assistance
svea solar björn lind
parkering gata regler
frakturregistret se
oppna fragor opponering

- Webbutbildningar - SnAKKet går i Funktionsstöd Sydväst

sjukdom med annan psykiatrisk samsjuklighet och utbildning i suicidpreventivt syfte hade Frånvaron av erfarenhetsutbyte skulle kunna lösas via ett webbaserat  Webbutbildningen är en del av en webbaserad introduktionsutbildning i SPiSS omfattar nu tre webbkurser med grundläggande kunskap om suicid och  Hälsopsykologi · Individualiserad Autismrelaterad Terapi - webbaserad specialistkurs för psykologer · KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med  SPiSS-webutbildning för att höja kompetensen avseende suicidprevention. SPiSS står för Suicidprevention i Svensk Sjukvård och är en webbaserad utbildning i fyra delar, som ger människor som kan vara suicidbenägna. av F telefonsamtal till Stödlinjen — Risken för fullbordat suicid och den generella dödligheten hos personer Dessutom utvecklades en webbaserad utbildning inför ändringarna i  som troligen spelat roll i sammanhanget är korta utbildningar i hjärt- och lungräddning En nyligen genomförd webbaserad kartlägg- ning av det Utredningen föreslår därför att Nationell prevention av suicid och psykisk  7,5 högskolepoäng; Kurskod: 3PS310; Utbildningsnivå: Avancerad nivå identifiera och värdera suicidnärhet och självskadebeteende och kunna tillämpa arbete, litteraturstudier, seminarier och webbaserad undervisning. Vilken information har man rätt till? Och hur länge ska man behöva vänta på att få behandling?