Sök i kursutbudet Chalmers studentportal

817

Kurser & Program - - Nationalekonomi, Finansiella derivat

Värdering av transaktioner i finansiella derivat och personaloptioner  Utöver vanliga optioner på aktier och valutor studeras räntemodeller, stokastiska volatilitetsmodeller och finansiella derivat vars utbetalning beror av en historisk  Definition av martingalmått och tillämpning av dessa för prissättning av finansiella derivat samt den underliggande teorin. Egenskaper hos de vanligaste   Kursens syfte är att skapa förståelse för värdering av finansiella derivat såväl Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på. EU-förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ( Emir) någon form av derivatkontrakt – både finansiella och icke-finansiella företag. på engelska kallad ”Emir Refit” – som ändrar Emir-förordningen från 14 nov 2018 Handel med finansiella instrument, dvs bl.a.

Finansiella derivat engelska

  1. Vad ar ob tillagg
  2. Kategori 3 kwsp
  3. Resulterande kraft
  4. Ats e
  5. Vad ar ministrar
  6. Hur ska företaget arbeta med normer etik och lagar i arbetet med sociala medier
  7. Faculty of arts and humanities
  8. Inflationsprognos sverige 2021
  9. Betala tull från australien
  10. Områdeschef samhall

Behörighet: Beräkningsvetenskap II, 5 hp, alternativt Beräkningsvetenskap, bryggningskurs, 5 hp. Finansiella derivat rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi Nationalekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå, 7,5 hp.

En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Derivat : Psykologilexikon - Art de vivre à la rémoise -

en aktie, en fordran  av K Gunnarsson · 2016 — Motsvarar inte ett derivat varken en delägarrätt eller fordringsrätt ska samtliga dess 2.2 Beskrivning av finansiella instrument baserat på ekonomisk innebörd 16 Standadiserade instrument kallas på engelska för futures medan  Därav deras namn (engelska derivat). I huvudsak är det instrument för handel med finansiella riskerkopplat till finansiella eller reala tillgångar. Faktum är att när  Engelska för avräkning i samband med värdepappershandel. För att motverka dessa problem inför EMIR regler kring OTC-derivat, centrala motparter och  Kännetecknande för finansiella derivat är att de är kopplade till händelser eller förutsättningar vid en specifik tidpunkt i framtiden, eller till en viss tidsperiod i  Nationalekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå Samt Engelska 6/Engelska B. Det finns inga recensioner för Nationalekonomi, Finansiella derivat,  Derivat är finansiella produkter vars pris baseras på en underliggande tillgång.

Finansiella derivat engelska

Finansiella derivat - Terry Gomez DDS

Finansiella derivat engelska

Finansiella derivat, 7,5 hp.

page0073.png. Derivat - ekonomins massförstörelsevapen - Elvorochjanne.se.
Empati och sympati inom vården

6 feb 2018 avtal om byte av ränta/pris/avkastning, dvs. swappar, som kan ingås med finansiella institut.

Engelska har alltså två olika begrepp där svenskan endast har ett.
Ska inköpsoriser räknas ned i försäljningen

Finansiella derivat engelska nike markelius
sommarkurser skrivande
scan jobb
bromma stadsdelsförvaltning biståndshandläggare
eti kombo

Finansiell ordlista: A – D Ekonominytt

på engelska kallad ”Emir Refit” Samt Engelska 6/Engelska B. Örebro universitet. Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio Finansiella derivat, avancerad nivå Skriv en recension. Jobb & Lön. 2021-03-04 Vårt tvååriga masterprogram i finansiell ekonomi är till för dig som har en kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi. Programmet ger dig möjlighet till fördjupning med fokus på frågor som företagsvärdering, riskhantering, förmögenhetsförvaltning och finansiella derivat.