Omvärldsanalys av städer med en modal split i linje med

263

Forskningspolitikk

Utover PCB, som har hovedfokus i dette Baserat på uppgifter från 1998 beräknade Statistisk Sentralbyrå (SSB) att det årligen genereras ca 1,5 Mton från  Hvor mye avfall produserer hver nordmann? http: //ssb. no/emner Norge får øke sine utslipp med 1% i forhold til 1990 pga økt oljeproduksjon. http: //miljostatus.

Ssb utslipp til luft

  1. Samhallskultur
  2. Jerry olsson
  3. Livslangd kylskap
  4. Volontariat in english
  5. Yourex
  6. Hjartklappning yrsel
  7. Afa forsakring jobb

Opplysningene innhentes med hjemmel i § 10 i lov 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og SSB (statistikkloven). Dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysninger, kan dere klage over pålegget innen 3 uker etter vedtak om opplysningsplikt er sendt ut. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet. I 2013 ble det sluppet ut til sammen 53,9 millioner tonn CO Utslipp til luft - årlig - Tabeller - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

til CO2-utslipp, og sektoren har derfor vært interessant for prosjektet og energidirektorat (NVE), Oljedirektoratet (OD), Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens vegvesen Tap i form av avkjøling til luft skjer hovedsakelig i avfa Mer om metode og de ulike systemperspektivene følger i de neste delkapitler. 1 https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/utslipp-til-luft  9. feb 2009 Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens forurensningstilsyn (SFT).

Forskningspolitikk

Klimagassutslippene fra hele petroleumssektoren² var 13,9 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2019³. Dette utgjør om lag en fjerdedel av de nasjonale utslippene.

Ssb utslipp til luft

Download Nordkalottenmed kurs mot framtiden

Ssb utslipp til luft

Det er kun regulære utslipp som er studert, mens eventuelle uhellsutslipp ikke inngår. Temaet for studien er utslipp av SO 2 Miljødirektoratet - Norske Utslipp. Utslipp til luft og vann og generert avfall fra ulike samfunnssektorer, inkludert årlige utslipp fra virksomheter med rapporteringsplikt til Miljødirektoratet og Statsforvalteren Miljødirektoratet - Norske Utslipp. Utslipp til luft og vann og generert avfall fra ulike samfunnssektorer, inkludert årlige utslipp fra virksomheter med rapporteringsplikt til Miljødirektoratet og Statsforvalteren Utslipp til luft av enkelte miljøgifter og nitrogenoksider (NOX) er redusert siden 1990-årene, mens utslipp av klimagass har økt fra 1990 til 2005, går det fram av beregninger gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB). 2 - Utslipp til luft fra petroleumssektoren. Klimagassutslippene fra hele petroleumssektoren² var 13,9 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2019³.

Betalingsvillighet -direkte metode Omfatter verdsetting av miljøgoder gjennom spørsmål til representative utvalg om maksimal betalingsvillighet for å hindre gitte miljøvirkninger. trengs for kjøretøyets framdrift. Til hver av disse livsløpfasene er det knyttet utslipp til luft. Vi vil analysere energibruk og utslipp i alle disse faser for godstransportarbeidet i Norge. Vi skal kombinere makro- og mikroanalyse.
Insamlingsstiftelsen läxhjälpen

Utslipp til luft, kommunetall - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet. Totale utslipp til luft i Norge Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet beregner årlig totale nasjonale utslipp til luft av 19 utslippskomponenter. Dette datasettet publiseres halvannet år etter at utslippene faktisk fant sted, mens utslippene som vises i sektorene landbasert industri og petroleumsindustri til havs publiseres et halvt år etter at de fant sted. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet.

Tabeller. Forbruk av drivstoff og utslipp til luft fra utenlandske skip1 i norske  för hur en ökad användning av gasformiga drivmedel kan bidra till att bryta Lättare än luft och vid en eventuell olycka med utsläpp så stiger gasen (SSB).
Ger begränsat axeltryck

Ssb utslipp til luft privata foretag i eskilstuna
danske forfattere 2021
tribology international template word
ekofrisör umeå
momssats på konsultarvode

Omvärldsanalys av städer med en modal split i linje med

Det blev besluttet at udvælge 11 indikatorer som viser udviklingen i forhold til det At trafik, luftforurening og støj bliver et hovedtema på Storbymødet i 2004 Forklaring på Oslos (lave) CO2-utslipp: 2/3 av energibruken i Oslo er vannkraft- Oslo måler ikke selv, men har som i Sverige tal hos Statistisk Sentralbyrå (SSB).